Választásokhoz


---------

A házasság


---------

Schütz Antal:

Dogmatika

(1937-es kiadás)


---------

Szentségimádás


A Belvárosi Nagyboldogasszony Plébániatemplom ( 1056 Budapest, Március 15. tér ) 2018. január elsejétől folyamatos, napi 24 órás szentségimádást indított az Örökimádás oldalkápolnában. A szentségimádást úgy szervezik, hogy legalább 2 fő előre regisztrált adoráló személy folyamatosan legyen az Oltáriszentség társaságában. Adorálásra az alábbi honlapon lehet jelentkezni.
---------

Régi rítusú (latin) szentmisék Magyarországon:

Budapesten, Gödöllőn, Vácott, Sülysápon, Sümegen, Szegeden, Kecskeméten és Pécsett.

Információ: a Juventutem Magyarország honlapján.---------

Régebbi írásainkból:

Magyarországi Mindszenty Levéltár

Köpeczi Bócz Edit: Mindszenty József a lélekmentő bíboros, hercegprímás

Regőczi István: Keresztút Mindszenty József bíboros, hercegprímás atyánk emlékére

Dr. Tóth Zoltán: Mindszenty József védelmében

Mindszenty bíboros teljes jogi, erkölcsi és politikai rehabilitálása

Mindszenty József végrendelete

Mindszenty József: Ifjúság, értsd meg, mi vagy

Andor Imre, dr. Köpeczi Bócz Edit: Mindszenty József halála

Köpeczi Bócz Edit: A titkosszolgálatok hálójában

Krajsovszky Gábor: Csak az imádkozó emberiség építhet jobb világot

Krajsovszky Gábor: Isten játszik a történelem orgonáján

Krajsovszky Gábor: Így szeretett az Isten!

Krajsovszky Gábor: Mindennél magasztosabb utat mutatok nektek!

"... VI. PÁL EGÉSZ KERESZTÉNY ORSZÁGOKAT SZOLGÁLTATOTT KI A KOMMUNISTÁKNAK! ... de az igazi Egyház még mindig a miénk, katakombákba kényszerítve." (Mindszenty bíboros)

Mindszenty bíborosnak felajánlott honlapunk

elsősorban a Magyar Katolikus Egyház 1958 (II. Vatikáni Zsinat) előtti fontos eseményeit és hittudósait mutatja be, emléket állítva a Budapesten 1938-ban megrendezett Eucharisztikus Világkongresszusnak, Mindszenty bíborosnak, a Regnum Marianumnak, az 1952-ben feloszlatott szemináriumok, szerzetesrendek vértanúinak, száműzetésre ítélt volt tanárainak és papnövendékeinek. Röviden megemlékezünk dicsőséges 1956-os szabadságharcunkról, valamint minden katolikus hívő kötelességeként érintjük a - napjainkat is érintő - legfontosabb katolikus hitvédelmi kérdéseket. Az 1938-as budapesti Eucharisztikus Világkongresszus emlékkönyve az oldal aljára görgetve megtekinthető és letölthető. A honlap tartalma folyamatosan bővül.

-----------------------

Február 25: a kommunizmus áldozatainak emléknapja

Kedves Olvasóink! Szíves figyelmükbe ajánljuk honlapunk következő írását és a Kommunista egyházüldözés fiókban találhazó írásokat. A Vatikánt megszállva tartó idegen, ellenséges erők most kínai testvéreinket éppen úgy tervezik eladni a kommunistáknak, mint annak idején Mindszenty és Slipij bíborost és a Kelet-Európai szocialista országok katolikusait.

-----------------------

Krajsovszky Gábor: A kommunizmus áldozatainak

emléknapjára

„... Az egyének talán megtérhetnek, de a kommunista rendszer lényegileg Isten gyűlölete és a kereszténység lerombolását célozza, tehát sohasem térhet meg. A kommunizmus, mint eszme javíthatatlanul, önmagában gonosz.”(Mindszenty József, Mészáros Tibor)

Bővebben »

-----------------------

Sarah bíboros: A széles körben elterjedt kézbe

és állva áldozás a Sátán támadása az

Oltáriszentség ellen

Szerk. megj.: Sarah bíboros ugyan nem nevezi nevén a liturgikus visszaélések fő okát, a II. Vatikáni Zsinatot és a novus ordót (a zsinati új misét), csak utal rájuk, és ő is csak zsinat utáni pápára és szentre hivatkozik, mintha a Katolikus Egyház a zsinat előtt nem is létezett volna, de talán jobb is, mert így nem ijeszti el a jó szándékú, becsapott zsinat-hívőket, és talán vissza tudja vezetni őket is és a liturgiát is az örökérvényű katolikus igazságokhoz. Ugyanis Schneider püspök szavaival: A tradicionális szentmisét egy oroszlánhoz hasonlíthatjuk: engedjük szabadon és majd megvédi magát! Azért is fontos ez a könyv és Sarah bíboros bevezetője, mert Ferenc a közeljövőben újabb csapást akar mérni a tradícióra.A Vatikán Istentiszteleti és Szentségi Kongregációjának prefektusa felszólítja a katolikusokat, hogy az Oltáriszentséget nyelvre és térdelve fogadják.

Az erről szóló új könyv bevezetőjében Robert Sarah bíboros, a Vatikán Istentiszteleti és Szentségi Kongregációjának prefektusa ezt írja: "Az ördögi legfélelmetesebb támadása az, hogy megpróbálja megszüntetni az Oltáriszentségbe vetett hitet, tévedéseket terjesztve és arra késztetve a híveket, hogy méltatlanul vegyék magukhoz a Legszentebbet. Valójában ez egy háború, amely a hívek szívében folytatódik: Mihály és angyalai vannak az egyik oldalon, Lucifer a másikon."

"A Sátán támadásának célpontja a Szentmise Áldozat és Jézus valóságos jelenléte az Oltáriszentségben", mondta.

A Federico Bortoli által írt új könyv olasz nyelven az alábbi cím alatt jelent meg: 'A kézbe történő szentáldozás: történelmi, jogi és pasztorális felmérés' [La distribuzione della comunione sulla mano. Profili storici, giuridici e pastorali].

A fatimai jelenések centenáriumára hivatkozva Sarah azt írja, hogy a Béke Angyala, aki megjelent a három kis pásztorgyereknek a Szent Szűz látogatása előtt, "megmutatja nekünk, hogyan kell fogadnunk Krisztus Testét és Vérét." Őeminenciája ezután megnevezi azokat a sértéseket, amelyekkel Jézust támadják ma a Szent Eucharisztia vételekor, beleértve az ún. 'interkommúniót' [más felekezetekhez tartozók Szentáldozáshoz járulása]." (...)

"Miért ragaszkodunk ahhoz, hogy állva és kézbe áldozzunk?" kérdezi az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció prefektusa. Az a mód, ahogyan a Szent Eucharisztiát adják és fogadjuk, írja, "központi kérdés, amelyre az Egyháznak ma reflektálnia kell."

A továbbiakban részleteket közlünk Sarah bíboros bevezetőjéből.

Bővebben »

További írásaink »----------------------------------------------MeghívóAz 1972. október 18-án meggyilkolt, a besúgást megtagadó Kormos Ottó papunk tanítója, Brückner József kanonok atya vértanúsága (1973. március 15.) 45. évfordulójának emlékére 2018. március 26-án, Nagyhétfőn este 6 órakor a budapesti Egyetemi templomban Béres György atya főcelebrálásával szentmisét mutatunk be.

Kérjük Mária országa papjait, mozgósítsák ifjúságukat, tagjaikat, hogy elhallgatott vértanúink emlékezetét megőrizzük, és boldoggá avatásukat kiimádkozhassuk!

(Brückner atyáról honlapunkon - többek között - az alábbi írások olvashatók: Gyurián Edit: Dr. Brückner József rövid életrajza, Dr. Prokopp Mária: Dr. Brückner József és kora, Dr. Csapody Vera: Emlékeim Brückner atyáról, Kabar Sándor: Isten igaz embere, Gyurián Edit: Brückner atya és Mindszenty József.)

Emlékezzünk Brückner atya elöző években meghalt hitvalló tanítványaira is!

Parádi Gyula (1929-2016. márc. 28.)

(Parádi atyáról honlapunkon az alábbi írások olvashatók: Nagy Ferenc: A XX. század magyar és magyarul tudó püspökeinek szentelési leszármazása és Fejérdy András: Titkos püspökszentelés(ek) Magyarországon 1960 őszén).

Kabar Sándor (1928-2016. jan. 9.)

(Kabar atyáról és atyától honlapunkon sok írás olvasható, néhány ezek közül: Kabar Sándor: Isten igaz embere (Brückner atyáról) és Kabar Sándor: Életem dióhéjban.).

Major Sándor (1920-2015. máj. 1.)

(Major atyától honlapunkon az alábbi írás olvasható: Major Sándor: Tanúvallomás Brückner atyáról).

Burián László (1922-2014. ápr.22.)

(Burián atyától és atyáról honlapunkon nagyon sok írás olvasható, néhány ezek közül: Szilvássy József: Egy plébános a földi pokolban és Burián László: Az üldöztetések kora).

Tarnai Imre (1927-2014. okt.27.)

Boda László (1929-2014. aug.12.)

(Boda atyától honlapunkon az alábbi írások olvashatók: Boda László: Emlékezés, rólunk és Boda László: Mindszenty József bíboros erkölcsi személyisége és az erények (A boldoggá-avatási kérelemhez csatolva)).

Szeifert Ferenc (1930-2010. nov. 5.)

(Szeifert atyától honlapunkon az alábbi írás olvasható: Szeifert Ferenc: Megemlékező találkozó a „vértanúság” jegyében. Ő adta ki saját költségén a kommunisták által a papi működéstől eltiltott Pezenhoffer Antal hatalmas, 13 kötetes "A magyar nemzet történelme" c. művét és a "A katolikus hit igazsága" c. 3 kötetes hitvédelmi könyvét. )


-----------------------


A REGNUM EUCHARISTICUM az OSZK elektronikus állományában
A Szent István Könyvhétre megjelent teljes Schneider-kötet (Regnum Eucharisticum) díjmentesen letölthető az Országos Széchenyi Könyvtár elektronikus könyvtárából.


-----------------------


REGŐCZI ATYA MINDSZENTY GYŰJTEMÉNYE minden nap megtekinthető a Budapest, XII. Galgóczy u. 49. szám alatt található Kútvölgyi Boldogasszony kápolna melletti zarándokház Mindszenty emlékszobájában. Bővebben »


-----------------------


SZENTMISE MINDEN HÓNAP 6-ÁN! Mindszenty Bíboros boldoggá és szentté avatásáért 1991 óta, mióta az épen maradt testét Máriacellből Esztergomba hazahoztuk, minden hónap 6-án (ha vasárnapra esik, akkor 5-én) reggel 8:30-kor szentmisét mutatunk be az Esztergomi Bazilika Szent István vértanú kápolnájában. Bővebben »


-----------------------


MINDEN HÓNAP 29-ÉN 18 órakor Mindszenty bíboros szülőfalujában, Csehimindszenten összejövünk a plébániatemplomban. Szentmisét mutatunk be, imádkozunk a hazáért, a magyar népért és a bíboros úr mielőbbi boldoggá és szentté avatásáért. Szentségimádást tartunk, keresztutat járunk, szentgyónáshoz, szentáldozához járulunk, végül pedig mécsesekkel és fáklyákkal vonulunk ki a falu főterén álló Mindszenty-szoborhoz. Bővebben »


-----------------------
Legolvasottabb
írásainkból:


Michael Baker: Szabadkőművesek az Egyházban

Lefebvre érsek prófétai üzenete a The Remnant-nak, 1976

Marian T. Horvat, Ph.D.: Ki árulta el először a kínai katolikusokat? - XVI. Benedek kiszolgáltatja a kínai katolikusokat a kommunistáknak

Christopher A. Ferrara: A közelgő III. hamis szinódusról nyilatkozó Parolin bíboros szavai újabb katasztrófára utalnak

Christopher A. Ferrara: Újabb nyílt levél Ferenc pápának - ezúttal az iszlámból megtértektől

Schütz Antal: Szent István első vértanú + 34 körül.

Pater Anonymus: Nyolcadik főbűn: a tradíció

"Üdvözlégy Máriát" imádkozó katolikusokat távolítottak el a brüsszeli székesegyházból a "Reformáció ünneplése" alatt

René Henry Gracida püspök: Csak a Jó Isten tudja, hogy Ferenc pápa-e vagy ellenpápa

Pater Anonymus: Ha a hírek igazak …

Antonio Socci: Egy pap nyilvánosságra hozta Caffarra bíboros utolsó, drámai szavait

Abszolút biztos jel Istentől Fatima üzenetének a megerősítésére

A két Lúcia nővér - tények és fotók

XII. Piusz pápa prófétai beszédében óva int egy olyan "Egyháztól, amely meggyengíti Isten törvényét"

Kánonjogászok és teológusok közelgő konferenciája arról, hogyan lehet "trónjától megfosztani a pápát"

Atila Sinke Guimarães: Ferenc gerillataktikát követ

Dr. Balogh Sándor: A kép kezd kiélesedni vagy változni?

Michael J. Matt, Christopher A. Ferrara, John Vennari: Vádoljuk Ferenc pápát - Nyílt levél Ferenc pápának, I.rész

Michael J. Matt, Christopher A. Ferrara, John Vennari: Vádoljuk Ferenc pápát - Nyílt levél Ferenc pápának, II.rész

Bangha Béla dr. S. J.: Eucharisztikus feladataink

Tóth Tihamér: AZ ÖTÖDIK PARANCSRÓL: IX. Urna vagy koporsó?

Csernoch János: A modern halottégetők végcélja: A társadalom elkereszténytelenítése, s a keresztény temetőknek eltörlése.

Dr. Balogh Sándor: A Sátán misztikus teste - Második nyílt levél a hierarchiához

Dr. Balogh Sándor: A világi hívek szerepe és feladata a mai zavaros időkben - Nyílt levél a hierarchiához

Dr. Balogh Sándor: Öntsünk tiszta vizet a pohárba!

Dr. Balogh Sándor: Jó pápa, rossz pápa, nem pápa ...

Dr. Balogh Sándor: A judeo-kereszténység

Mészáros Gábor Sch.P.: Keresztút

Szabó Gyula: A Pápai Magyar Intézet (PMI) vezetői és ösztöndijasai

dr. Balogh Sándor: A Szent Korona az európai művészetben

Krajsovszky Gábor: Most lett a kenyér Krisztus testévé

Burián László: Keresztény mivoltomat és a magyarságomat soha ketté nem választottam, egyiket a másik elé nem helyeztem

Athanasius Schneider: SSPX; nők és lábmosás; Oroszország felajánlása; hitetlen papok és püspökök és még sok egyéb

Dr. Balogh Sándor: A Sátán hatalmába kerítette az Egyházat, pápástól, Vatikánostól?
---------

Honlapok:

Dzsihádfigyelő

Pro Hungaria Sacra

Juventutem Magyarország

Péter sziklája

Szózat

The Denzinger-Bergoglio (angol nyelvű)

Denzinger-Bergoglio (magyar nyelvű)

Tengernek Csillaga

Dominium Marianum - Mária uralma

Diakónus

Váci Eucharisztikus Kongresszus, 2013

Mennyek Királynéja Kápolna

http://engesztelok.hu/
A Budapesten 1938-ban megrendezett Eucharisztikus Világkongresszus Emlékkönyve (letöltés ITT, a kép alatti szöveg végén):
Real Time Web Analytics