A házasság


---------

Schütz Antal:

Dogmatika

(1937-es kiadás)


---------

Szentségimádás


A Belvárosi Nagyboldogasszony Plébániatemplom ( 1056 Budapest, Március 15. tér ) 2018. január elsejétől folyamatos, napi 24 órás szentségimádást indított az Örökimádás oldalkápolnában. A szentségimádást úgy szervezik, hogy legalább 2 fő előre regisztrált adoráló személy folyamatosan legyen az Oltáriszentség társaságában. Adorálásra az alábbi honlapon lehet jelentkezni.
---------

Régi rítusú (latin) szentmisék Magyarországon:

Budapesten, Gödöllőn, Vácott, Sülysápon, Sümegen, Szegeden, Kecskeméten és Pécsett.

Információ: a belvárosi Szent Mihály templom honlapján.---------

Régebbi írásainkból:

Krajsovszky Gábor 2020. október 12-én a Püspökkari Konferencia, illetve a magyarországi Püspökkari Titkárságok részére e-mailben elküldött levele

Krajsovszky Gábor levele a Kormánynak

Krajsovszky Gábor 2020. szeptember 29-én a Kormányportálra elküldött levele

Krajsovszky Gábor: Mindszenty bíboros élete (hangfelvétel)

Krajsovszky Gábor: Mindszenty bíboros (hangfelvétel és szöveg)

Pater Anonymus: „Félelmetes” katolicizmus

Pater Anonymus: A liberális Egyház rosszabb, mint a liberális világ

Juliánus barát: "Az Isten gyermeke, az Isten döntése!"

Ottaviani bíboros: A harmadik fatimai titok

Schütz Antal: Kik a szentek?

A két Lúcia nővér - tények és fotók

"... Az Ostpolitik elnevezésű politika miatt a pápa leváltotta Mindszenty József bíborost Magyarország prímási tisztségéből, ami egy Magyarország kommunista uralkodóinak ellenőrzése alatt álló államegyház létrehozását eredményezte.” (Raymund Maria: A szabadkőművesek beszivárgása a felelős a katolikus klérus soraiban széles körben elterjedt aposztáziáért?)

Mindszenty bíborosnak felajánlott honlapunk

elsősorban a Magyar Katolikus Egyház 1958 (II. Vatikáni Zsinat) előtti fontos eseményeit és hittudósait mutatja be, emléket állítva a Budapesten 1938-ban megrendezett Eucharisztikus Világkongresszusnak, Mindszenty bíborosnak, a Regnum Marianumnak, az 1952-ben feloszlatott szemináriumok, szerzetesrendek vértanúinak, száműzetésre ítélt volt tanárainak és papnövendékeinek. Röviden megemlékezünk dicsőséges 1956-os szabadságharcunkról, valamint minden katolikus hívő kötelességeként érintjük a - napjainkat is érintő - legfontosabb katolikus hitvédelmi kérdéseket. Az 1938-as budapesti Eucharisztikus Világkongresszus emlékkönyve az oldal aljára görgetve megtekinthető és letölthető. A honlap tartalma folyamatosan bővül.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Viganò érsek: A latin mise és a Novus Ordo

nem létezhet egyszerre, ez egy

„harc Krisztus és a Sátán között”És még ha ez megdöbbenést is kelt a kontinuitás XVI. Benedek által felvázolt hermeneutikájának híveiben, úgy gondolom, hogy Bergoglionak most is teljesen igaza van abban, hogy a tridenti misét a II. Vatikáni Zsinat elviselhetetlen fenyegetésének tekinti, mivel ez a mise annyira katolikus, hogy lehetetlenné tesz minden kísérletet a békés együttélésre ugyannak a római rítusnak a két formája között. Valójában abszurdum elképzelni egy rendes Montini-féle formát és egy rendkívüli tridenti formát egy olyan rítus számára, amelynek, mint olyannak, a Római Egyház egyetlen hangját – una voce dicentes – kell képviselnie, az ókor tiszteletreméltó rítusai, mint az ambrózi rítus, a lyoni rítus, a mozarab rítus, valamint a domonkos rítus és hasonló rítusok minimális eltéréseinek nagyon korlátozott kivételével. Ismétlem: a Traditionis Custodes szerzője nagyon jól tudja, hogy a Novus Ordo egy másik vallás kultikus kifejeződése – a „zsinati Egyházé” –, figyelembe véve, hogy a katolikus egyház vallásának a miséje Szent V. Pius tökéletes imádságos átültetése. Bergoglió egyházában nem kívánják rendezni a nézeteltéréseket a Tradíció és a II. Vatikáni ág között. Éppen ellenkezőleg, a szakítás kiprovokálásának gondolata a hagyományos katolikusok kizárását célozza meg, legyenek azok klerikusok vagy világiak, a Katolikus Egyház helyébe lépett „zsinati egyházból”, amely alig (és vonakodva) tartja meg a nevét. A Santa Marta ház által áhított egyházszakadás nem a német egyházmegyék eretnek szinódusi útja, hanem a hagyományos katolikusoké, akiket felbosszantottak a bergoglio-i provokációk, udvarának botrányai, féktelen és megosztó nyilatkozatai. Ennek elérése érdekében Bergoglio nem fog habozni a II. Vatikáni Zsinat által lefektetett elveket elvinni a végsőkig, amelyekhez feltétel nélkül ragaszkodik: a Novus Ordo-t tekinti a zsinat utáni római rítus egyetlen formájának, és következetesen eltöröl minden, a régi római rítusban történő celebrálást, amely teljesen idegen a zsinat dogmatikai struktúrájától.

(...)

Nem lennék meglepve tehát, ha a közeljövőben azok, akik visszaélnek az apostoli hatalommal a Szent Egyház lerombolása és a „zsinat előtti” katolikusok tömeges kilépése érdekében, nem haboznának nemcsak a a régi misét korlátozni, hanem teljesen be is tiltanák, mert ebben a tilalomban foglaltatik össze az Igaz, a Jó és a Szép elleni szektás gyűlöletük, amely bálványuk, a II. Vatikáni Zsinat első ülése óta élteti a modernisták összeesküvését. Ne felejtsük el, hogy ezzel a fanatikus és zsarnoki megközelítéssel összhangban a tridenti szentmisét a VI. Pál Missale Romanumának kihirdetésével mellékesen megszüntették, és hogy azokat, akik továbbra is celebrálták, szó szerint üldözték, kiközösítették, összetört szívvel kellett meghalniuk, és az új rítus szerinti temetéssel lettek eltemetve, mintha meg akarnák pecsételni a végleg elfelejtett múlt felett aratott nyomorult győzelmüket. És akkoriban senkit sem érdekeltek a kánonjog szigorától való eltérés pasztorálási motivációi, mint ahogy ma sem foglalkozik senki azokkal a pasztorálási motivációkkal, amelyek sok püspököt arra késztethetnének, hogy az ősi rítusban végezzék ezt az ünneplést, amelyhez a papok és hívek konkrét kötődést mutatnak. (...)

Bővebben »

További írásaink »-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jan Paweł Lenga érsek: Krisztusból kommunistát

csinálni?! Ez azért már több a soknál!

Riport Jan Paweł Lenga érsekkel. Hangfelvételről lejegyezve.

Riporter: "Ha az evangéliumra csak szociológiai szempontból tekintek, kommunista vagyok, és Jézus is az volt", mondta Ferenc pápa az "American Magazin-nak", egy jezsuiták által az USA-ban kiadott újságnak adott interjújában. Kérem, érsek atyát, hogy kommentálja a pápa ezen szavait.

Lenga érsek: Sohasem voltam kommunista. A Szovjetúnióban hosszú évekig kommunizmus volt. Mindenki, aki ott élt, és azok is, akik elszöktek, elmesélték a világnak, hogy mi a kommunizmus és hogy milyen módokon vezették be, milyen terrort, erőszakot alkalmaztak, fosztották meg az embereket a vagyonuktól, hajtották ki őket a saját házaikból, abból a gazdaságból amelyek aktívak voltak, dolgoztak, és az államnak a legnagyobb hasznot hajtották - mindezt tönkretették.

A férfiakból proletárokat és lumpenproletárokat csináltak, akik a vároban jártáltak, készen a forradalomra, mert nem volt vagyonuk, nem volt mit védelmezniük, és készen álltak mindannak a szétrablására, amit valaki más még meghagyott magának. Ezért, amikor Bergoglio azt állítja, hogy kommunista, lehetséges, hogy Szent Péter székében is kommunistaként jár el, és kijelentéseit is ekként teszi.

De Krisztusból kommunistát csinálni?! Ez azért már több a soknál!

Krisztusról azt állítani, hogy kommunista, az a cinizmus netovábbja. Az evangéliumra nem lehet szociológiai szemszögből vagy valamilyen politikai párt szemszögéből tekinteni.

Argentínában volt egy párt, amelyet Juan Domingo Perón alapított, aki azt mondta a fasisztáknak: "Jó, jó, tegyetek, amit akartok." Amikor a kommunistákhoz szólt, nekik is azt mondta: "tegyetek, amit akartok". Amikor a kíséretében lévő egyik ember megkérdezte tőle, hogy mondhatod egyiknek is, másiknak is, hogy jó, azt válaszolta: "Te is jól gondolod." Bergoglióról is azt beszélték Argentínában, (lelkészek mondták nekem), hogy amikor beszélt, senki sem tudta, hogy hogy értse, így-e vagy úgy.

Jézus pedig azt mondja, hogy "A ti igen-etek legyen igen, a nem-etek nem". Krisztus tehát nem volt kommunista az evangélium semmiféle értelmezésében sem.

-----------------

A kommunizmus igen kegyetlen megnyilvánulásáról ír Mindszenty-Pehm József, akkor még zalaegerszegi plébános honlapunkon az Édesanyában, amit Krajsovszky Gábor idézett egyik előadásában az 1-16. oldalon, valamint szintén Mindszenty József bíboros mondotta egyik kanadai prédikációjában (5-6. oldal, de ez az egész írás tulajdonképpen erről szól).

Bővebben »

További írásaink »-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Felhívjuk Kedves Olvasóink figyelmét, hogy a Korda Kiadó közzétette kiadványainak honlapját, amelyről le is lehet tölteni a műveket. Majdnem kivétel nélkül mind zsinat előtti kiadványok, szépek és tartalmasak (régi nagy jezsuita atyák lelkigyakorlatos és teológiai művei a nagyközönségnek):

A Korda Könyvkiadó és Nyomda könyveinek

archívuma

-----------------------

Felkerült az internetre a Szent István Társulat könyvanyaga is: http://szit.ppek.hu/ . Ebben persze vannak már "maiak" is (és azok közül is vannak természetesen jók), de a régiek is ott vannak, például a teljes Prohászka-anyag, azután Schütz Antal könyvei közül is több, összesen 702 kötet, 1848-tól 2004-ig bezárólag.

-----------------------
Koronavírus:

Viganò érsek felhívást intéz minden keresztényhez és egy Antiglobalista Szövetség létrehozására szólít fel, amely megállíthatná az emberiség globális rabszolgaságba taszítását

Juliánus barát: Miért lettem oltásellenes?

John-Henry Westen: A vakcina kifejlesztésére felhasznált meg nem született csecsemők a szövet kivételekor még életben voltak

Schneider püspök: A keresztényeknek el kell utasítaniuk az abortált magzatok felhasználásával készült COVID védőoltást, még akkor is, ha ezért vértanúkká kell válniuk

Vigano érsek: Felhívás az Egyházért és a Világért a katolikusokhoz és minden jószándékú emberhez

Maike Hickson: ÚJ INTERJÚ: Viganò érsek elemzi a Nagy Újraindítást,reményt ad a fatimai Szűzanya fényében

Bill Gates "digitális igazolványt"akar azok számára, akik megkapják majd a Covid-19 védőoltást

Miként szolgálja a WHO a Kínáról mintázott Új Világrendet?

Viganò érsek az Édesanyáknak: “Mentsük meg gyermekeinket az egészségügyi diktatúrától!”

A ENSZ kénytelen volt beismerni, hogy Bill Gates oltásai gyermekbénulást terjesztenek Afrikában

Viganò érsek figyelmeztetése a Nagy Újraindításra (Great Reset)
---------

Honlapok:

Depositum

Világ Királynője

Nemzeti Emlékezet Bizottsága

Pro Hungaria Sacra

Péter sziklája

Szózat

Tengernek Csillaga

Dominium Marianum - Mária uralma

Diakónus

Mennyek Királynéja Kápolna

http://engesztelok.hu/
A Budapesten 1938-ban megrendezett Eucharisztikus Világkongresszus Emlékkönyve (letöltés ITT, a kép alatti szöveg végén):
Real Time Web Analytics