Szentmise Mindszenty bíboros boldoggá avatásáért...Mindszenty bíboros (+1975. május 6.) boldoggá avatásáért 1991 óta, mióta az épen maradt testét Máriacellből Esztergomba hazahoztuk, Regőczi atya kezdeményezésére, minden hónap 6-án reggel 8:30-kor szentmisét mutatunk be az Esztergomi Bazilika Szent István vértanú kápolnájában.

Ha a hónap 6. napja vasárnapra esik, akkor 5-én van a szentmise.

Regőczi atyával azért is imádkoztunk 22 éven át, - a 2013-ban bekövetkezett haláláig, - hogy a XX. század második felének e hős főpapját, aki az egyetemes kereszténység nagy példaképe, mielőbb hozzák fel a Kriptából a Szent István vértanú kápolnába.

Mindszenty József bíborost, Magyarország hercegprímását 1948 Karácsony másnapján, Szent István első vértanú ünnepén tartóztatta le esztergomi palotájában a kommunista rendőrség, és hurcolta el a Budapest, VI. Andrássy út 60. földalatti kínzókamráiba...

Ismerjük meg Mindszenty bíboros atyánk életét, akinél Isten és a Haza jelentette a legfőbb értéket, amelyért érdemes feláldozni az életet...

Mindszenty bíboros ép teste, ahogyan Máriazellben a 16 év után kinyitott sírban találták.
A kép forrása: www.zarandok.hu honlap,megjelent az Új Misszió c. katolikus lap 1994. júniusi számának a címlapján.


Real Time Web Analytics