Ágoston atya

homíliái


---------

Választásokhoz


---------

A házasság


---------

Schütz Antal:

Dogmatika

(1937-es kiadás)


---------

Szentségimádás


A Belvárosi Nagyboldogasszony Plébániatemplom ( 1056 Budapest, Március 15. tér ) 2018. január elsejétől folyamatos, napi 24 órás szentségimádást indított az Örökimádás oldalkápolnában. A szentségimádást úgy szervezik, hogy legalább 2 fő előre regisztrált adoráló személy folyamatosan legyen az Oltáriszentség társaságában. Adorálásra az alábbi honlapon lehet jelentkezni.
---------

Régi rítusú (latin) szentmisék Magyarországon:

Budapesten, Gödöllőn, Vácott, Sülysápon, Sümegen, Szegeden, Kecskeméten és Pécsett.

Információ: a Juventutem Magyarország honlapján.---------

Régebbi írásainkból:

Boda László: Emlékezés, rólunk

Koller Gyula: Az Ősrégi Szeminárium

Szabó Géza: Megemlékezés Városi Istvánról

Városi István (1905-1978): Az új hajlék dicsérete

Városi István (1905-1978): Ének Szent Margitról

Futó Károly: A lelkivezetésről

Földi Endre (+2007): Elmélkedések az Oltáriszentségről

Dr. Erdős Mátyás: Előszó

Gyurián Edit: Dr. Brückner József rövid életrajza

Földi Endre: Gondolatok

Major Sándor: Tanúvallomás Brückner atyáról

Földi Endre: Példakép-e még Szent István király?

Gyurián Edit: Részletek Brückner József atya leveleiből

"... VI. PÁL EGÉSZ KERESZTÉNY ORSZÁGOKAT SZOLGÁLTATOTT KI A KOMMUNISTÁKNAK! ... de az igazi Egyház még mindig a miénk, katakombákba kényszerítve." (Mindszenty bíboros)

Mindszenty bíborosnak felajánlott honlapunk

elsősorban a Magyar Katolikus Egyház 1958 (II. Vatikáni Zsinat) előtti fontos eseményeit és hittudósait mutatja be, emléket állítva a Budapesten 1938-ban megrendezett Eucharisztikus Világkongresszusnak, Mindszenty bíborosnak, a Regnum Marianumnak, az 1952-ben feloszlatott szemináriumok, szerzetesrendek vértanúinak, száműzetésre ítélt volt tanárainak és papnövendékeinek. Röviden megemlékezünk dicsőséges 1956-os szabadságharcunkról, valamint minden katolikus hívő kötelességeként érintjük a - napjainkat is érintő - legfontosabb katolikus hitvédelmi kérdéseket. Az 1938-as budapesti Eucharisztikus Világkongresszus emlékkönyve az oldal aljára görgetve megtekinthető és letölthető. A honlap tartalma folyamatosan bővül.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hűséggel az Egyházhoz és a Magyar Hazához

címmel 2018. május 17-én 20 részes adássorozat indult kéthetes gyakorisággal (kezdési idő 18 óra, adásonként 40 perces időtartammal) Krajsovszky Gábor (*1966) gyógyszerész, egyetemi docens (Semmelweis Egyetem) előadásában Mindszenty József bíboros-prímás, esztergomi érsek életéről és munkásságáról. A szerző Mindszenty bíboros élettörténetével több, mint két és fél évtizede magánúton, érdeklődésből foglalkozik. Mindszenty Józsefet néhai plébániai hittantanárán, Bölcsvölgyi Zoltán atyán keresztül ismerte meg és a bíboros általa vált példaképévé.

A műsor célja Mindszenty József bíboros prímás, esztergomi érsek, a nagy Egyház- és nemzetnevelő tiszteletének a növelése, emléke előtti tisztelgés a szentté avatás reménységében. Ha egy történelmi személyiség alakját ellenségei négy évtizeden keresztül folyamatosan meghamisítják, amint azt Mindszenty József bíboros prímás esetében tették (és sokszor a mai napig is teszik), akkor a jelen nemzedéknek elemi joga és kötelessége méltóképpen és igaz módon megismerni a kiváló egyházfő életét, a vele kapcsolatos vitathatatlan igazságot, hogy ezáltal példáját követve építsen Egyházat és hazát: Mindszenty bíboros szellemi öröksége tisztességes magyar jövő építéséhez nélkülözhetetlen!

A szerző tudományos kutatási engedéllyel rendelkezik az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában. Valamennyi releváns közleménye (amelyek e műsorsorozat alapját is képezik) megtalálható és közvetlenül is olvasható az MTMT (Magyar Tudományos Művek Tára) adatbázisban (https://www.mtmt.hu/), neve mellett a „Katolikus teológia és egyháztörténet” szekciót kiválasztva. Az adásokat követően a szerzővel az alábbi elektronikus levelezési címen lehet felvenni a kapcsolatot, esetleges diszkusszió céljából: krajsovszky.gabor@pharma.semmelweis-univ.hu

Az adások a Mária Rádió műsorarchívumában regisztrációt követően visszahallgathatók.

Bővebben »

További írásaink »-----------------------

M Ű S O R T E R V

CÍM: Hűséggel az Egyházhoz és a Magyar Hazához
ALCÍM: Mindszenty József bíboros életútja és munkássága
MŰSORVEZETŐ: Krajsovszky Gábor
NAP: csütörtök
ÓRA: 18:00 - 18:40
GYAKORISÁG: 2 hetente (2018. május 17-től)
CÉLKÖZÖNSÉG: minden rádióhallgató

RÖVID LEÍRÁS:

A műsor célja Mindszenty József bíboros prímás, esztergomi érsek, a nagy Egyház- és nemzetnevelő tiszteletének a növelése, emléke előtti tisztelgés a szentté avatás reménységében. Ha egy történelmi személyiség alakját ellenségei négy évtizeden keresztül folyamatosan meghamisítják, amint azt Mindszenty József bíboros prímás esetében tették (és sokszor a mai napig is teszik), akkor a jelen nemzedéknek elemi joga és kötelessége méltóképpen és igaz módon megismerni a kiváló egyházfő életét, a vele kapcsolatos vitathatatlan igazságot, hogy ezáltal példáját követve építsen Egyházat és hazát: Mindszenty bíboros szellemi öröksége tisztességes magyar jövő építéséhez nélkülözhetetlen!

1 MŰSOR VÁZLATA (teljes időtartam 40 perc, ebből az egyes témák kifejtése 34 perc)

18:00 Szignál
18:01 A műsorvezető köszönti a hallgatókat (azonosítja a rádiót és a műsort), ismerteti az adás tartalmát, telefon- és sms számát. Bemutatja az előadót.
18:03 Az előadó, Krajsovszky Gábor kifejti a témát
18:20 Zene (amely néhány perces eltéréssel is beilleszthető, az adott téma ésszerű megszakításakor)
18:21 Az előadó, Krajsovszky Gábor folytatja a téma kifejtését
18:38 A műsorvezető elköszön a hallgatóktól, jelzi a következő jelentkezés idejét és témáját
18:39 Zene

10 HAVI MŰSORTEMATIKA (összesen 20 adás):

1/ Május 17.
Mindszenty-Pehm József családi eredete, gyermekkora, hivatásának kibontakozása

2/ Május 31.
Mindszenty-Pehm József lelkipásztori és gazdasági tevékenysége 1915 és 1944 között

3/ Június 14.
Mindszenty József veszprémi püspöki kinevezése, itteni működése, fogsága, szabadulása

4/ Június 28.
Mindszenty József esztergomi érseki kinevezése, prímási szolgálata egyház és haza védelmében

5/ Július 12.
A megalkuvás nélküli helytállás parancsa – Mindszenty József 1945-1948 közötti működése I.

6/ Július 26.
A megalkuvás nélküli helytállás parancsa – Mindszenty József 1945-1948 közötti működése II.

7/ Augusztus 9.
Mindszenty József 1948-as letartóztatása, kommunisták általi megkínzása, kirakatpere, bebörtönöztetése

8/ Augusztus 23.
Fegyházak, börtönök és házi-őrizetek Mindszenty József életében 1948-1956 között

9/ Szeptember 6.
Szabadulás 1956-ban, a négy szabad nap eseményei

10/ Szeptember 20.
Az 1956-os rádióbeszéd, menedék az amerikai követségen

11/ Október 4.
Kilátás a követség épületéből – Mindszenty József 1956-1971-es félrabsága

12/ Október 18.
Levélváltások az amerikai követségről a Vatikánnal és az Amerikai Egyesült Államokkal – I.

13/ November 1.
Levélváltások az amerikai követségről a Vatikánnal és az Amerikai Egyesült Államokkal – II.

14/ November 15.
Mindszenty bíboros száműzetése – I.

15/ November 29.
Mindszenty bíboros száműzetése – II.

16/ December 13.
Apostoli utak az emigrációban – I.

17/ December 27.
Apostoli utak az emigrációban – II.

18/ 2019. január 10.
Megjelennek az emlékiratok

19/ 2019. január 24.
Mindszenty bíboros hivatalfosztása

20/ 2019. február 7.
Mindszenty bíboros halála, temetése, halála utáni tisztelete, boldoggá avatásának elindítása


-----------------------


A REGNUM EUCHARISTICUM az OSZK elektronikus állományában
A Szent István Könyvhétre megjelent teljes Schneider-kötet (Regnum Eucharisticum) díjmentesen letölthető az Országos Széchenyi Könyvtár elektronikus könyvtárából.


-----------------------


REGŐCZI ATYA MINDSZENTY GYŰJTEMÉNYE minden nap megtekinthető a Budapest, XII. Galgóczy u. 49. szám alatt található Kútvölgyi Boldogasszony kápolna melletti zarándokház Mindszenty emlékszobájában. Bővebben »


-----------------------


SZENTMISE MINDEN HÓNAP 6-ÁN! Mindszenty Bíboros boldoggá és szentté avatásáért 1991 óta, mióta az épen maradt testét Máriacellből Esztergomba hazahoztuk, minden hónap 6-án (ha vasárnapra esik, akkor 5-én) reggel 8:30-kor szentmisét mutatunk be az Esztergomi Bazilika Szent István vértanú kápolnájában. Bővebben »


-----------------------


MINDEN HÓNAP 29-ÉN 18 órakor Mindszenty bíboros szülőfalujában, Csehimindszenten összejövünk a plébániatemplomban. Szentmisét mutatunk be, imádkozunk a hazáért, a magyar népért és a bíboros úr mielőbbi boldoggá és szentté avatásáért. Szentségimádást tartunk, keresztutat járunk, szentgyónáshoz, szentáldozához járulunk, végül pedig mécsesekkel és fáklyákkal vonulunk ki a falu főterén álló Mindszenty-szoborhoz. Bővebben »


-----------------------
Legolvasottabb
írásainkból:


Roberto De Mattei: Az ellenállás szelleme és az Egyház iránti szeretet

Salwa Bachar: A szüzesség, az eredeti bűn és a házasság Aranyszájú Szent János (Szent Krizosztom) egyházatya tanításában

Diane Montagna: A Vatikán "szexuálisan szuggesztív" betlehemi jászla aggasztó kapcsolatba hozható az olasz LGBT aktivistákkal

Marcantonio Colonna: Az argentin bíboros

Fr. Robert Bruicciani: Amoris Laetitia: "Támadás a Legszentebb Oltáriszentség ellen" (Már csak a Szűzanya segíthet rajtunk)

Fr. Augustin Fuentes: A Lúcia nővérrel készült utolsó interjú - 1957

Pater Anonymus: Beteljesedett ...

Franco Adessa: Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 21. rész, II. János Pál "szentté avatási pere"

Pater Anonymus: Semmin sem lehet csodálkozni...

Msgr. Joseph Fenton naplója a II. Vatikáni Zsinatról:“ Ha nem hinnék Istenben, meg lennék győződve róla, hogy a katolikus Egyház a végét járja”

Schneider püspök: A katolikus család a jelenlegi aposztázia [hitehagyás] legelső védőbástyája

Miközben Ferenc Egyiptomba igyekszik, Benedek felidézi Regensburgot

Schneider püspök: Még ha egy püspök, vagy maga a pápa parancsolna is olyant, ami bűn, "vissza kell utasítanom"

Seres Ferenc: Mihalovics Zsigmond, a XXXIV. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus előkészítő Főbizottsága ügyvezető igazgatója

Patrick Archbold: Apokalipszis most? Az égen újabb nagy jel tűnik fel...

Dr. Török József:"EURiszlám" - Az iszlám invázió és ami mögötte van

Dr. Márfi Gyula: "A "Keresztény válasz az üldöztetésre" konferencia megnyitó beszéde
---------

Honlapok:

Nemzeti Emlékezet Bizottsága

Pro Hungaria Sacra

Juventutem Magyarország

Péter sziklája

Szózat

The Denzinger-Bergoglio (angol nyelvű)

Denzinger-Bergoglio (magyar nyelvű)

Tengernek Csillaga

Dominium Marianum - Mária uralma

Diakónus

Váci Eucharisztikus Kongresszus, 2013

Mennyek Királynéja Kápolna

http://engesztelok.hu/
A Budapesten 1938-ban megrendezett Eucharisztikus Világkongresszus Emlékkönyve (letöltés ITT, a kép alatti szöveg végén):
Real Time Web Analytics