Kánonjogászok és teológusok közelgő

konferenciája arról, hogyan lehet

"trónjától megfosztani a pápát"Pete Baklinski cikke a lifesitenews honlapon jelent meg.

Kánonjogászok, teológusok és hittudósok gyűlnek össze Párizsban 2017. március 30-án és 31-én , hogy megvitassák azt, ami eddig még sohasem volt katolikus konferencia témája: Hogyan lehet megfosztani trónjától egy eretnek pápát.

"A pápa trónfosztása: Teológiai premisszák, kánoni modellek, alkotmányi feladat" címet viselő konferencia fel kívánja tárni a katolikus Egyházba beépített azon mechanizmusokat, amelyek segítségével kezelni lehet egy olyan pápa esetét, aki nyíltan hazugságokat , sőt, eretnekségeket tanít.

A konferencián fel fog szólalni a Párizsi Egyetem professzora, Laurent Fonbaustier, aki tavaly egy 1200 oldalas könyvet írt a témáról "Az eretnek pápa elűzése" címmel.

A konferencián 15 előadó fog felszólalni, akik a tárgykör széles skáláját fogják bemutatni ilyen előadáscímekkel: "“Zsinatizmus és a pápa trónfosztása a gallicizmus szemszögéből nézve", "A pápa megbuktatása: lemondatás vagy trónfosztás", és "XXIII. János pápa trónfosztása és XIII. Benedek Constance-ban, 1415–1417".

Az előadók között van Nicolas Warembourg és Cyrille Dounot professzor, ketten aközül a 45 katolikus akadémikus közül, akik tavaly júniusban felhívást intéztek a Római Bíborosi Kollégium Dékánjához, követelve, hogy vonják vissza azokat a téves állításokat, amelyeket Ferenc pápa Amoris Laetitia apostoli buzdításában találtak.

A 45 akadémikusból álló csoport kijelentette , hogy a pápai buzdítás "veszélyt jelent a katolikus hitre és erkölcsre nézve", mivel "számos olyan állítást tartalmaz, amelyeket lehet a katolikus hittel és erkölccsel ellentétesen is értelmezni".

A konferencia négy évvel azután kerül megrendezésre, hogy Ferenc irányítja Péter bárkáját. Ezalatt az idő alatt a pápa és azok a személyek, akiket kulcspozícióba helyezett, olyan irányba vitték el az Egyházat, amely a katolikus hívek számára elképzelhetetlen lett volna a két előző pápa, II. János Pál és XVI. Benedek alatt.

Ferenc kétértelmű beszédei és főleg a pápai írásai bíborosokat bíborosok ellen, püspököket püspökök ellen és híveket hívek ellen fordított. A tanbeli zűrzavarok olyan pasztoriális útmutatást eredményeztek, amely megengedi az Oltáriszentség kiszolgáltatását házasságtörésben élőknek.

Olvasnivaló (angolul): Négy évet adtak Ferencnek arra, hogy átalakítsa az Egyházat. Itt olvasható, mi sikerült ebből neki.

Tavaly novemberében Giuseppe Nardi Vatikán-szakértő beszámolt arról, hogy Arnaldo Vidigal Xavier da Silveira brazil laikus 1975-ös teológiai tanulmánya körbejárt a Vatikánban. A laikus "Egy eretnek pápa teológiai hipotézise" című munkájában azt vizsgálta, lehetséges-e hogy a pápa eretnek legyen vagy azzá váljon, és ha igen, mik ennek a következményei.

Nardit idézve: " Három és fél éves pápaság után Ferenc elérte a határait. Annak a benyomásnak, amelyet az Egyház tanításának megváltoztatására irányuló gesztusai és szavai rejtetten sugallnak, egy bizonyos ponton vagy határozott formát kell öltenie, vagy össze kell omlania, írta akkor Nardi.

"Ferencet a saját maga által teremtett atmoszféra szorítja a sarokba. Többé nem lehet szó erről vagy arról történő spontán megnyilatkozásról, mint ami csupán rögtönzött és nem kötelezően betartandó. Pasztorális munkája és vezetési képességei , amelyek felelősségérzetet és példamutató személyiséget követelnének, elérkeztek a végső határig. Mindez Ferenc [pápaságának] végét jelentheti, " tette hozzá.

A konferenciát három hónappal azután tartják, hogy Raymond Burke bíboros interjút adott, amelyben kifejtette, hogy "amennyiben egy pápa formális eretnekségbe esik, ennek alapján megszűnik pápa lenni".

Burke egy 2016. decemberi interjújában azt is mondta, hogy létezik az Egyházon belül ilyen helyzetre vonatkozó eljárás, hozzátéve a reményét, hogy "nem fogunk a közeljövőben ilyesmivel szembesülni".

Ugyancsak decemberben az amerikai kánonjogász, Dr. Edward Peters felvetette a kérdést, mi van akkor, ha egy pápánál eretnekséget állapítanak meg.

Péter azt írja, hogy kánonjogász szemszögéből nézve "a kritikus kérdés" az, hogy "ki állapíthatja meg, hogy a pápa eretnek", mivel az 1404-es kánon kimondja, hogy "A Fő nem bírálható senki által".

Azonban a kánoni tradícióban talált egy olyan állásfoglalást, hogy ha egy egyetemes zsinat megállapítja, hogy a pápa eretnek, ennek a ténynek alapján levágja magát az igaz szőlőtőről, és így elveszíti hivatalát.

Peter megjegyzései: " .. bármennyire messze is van egy eretnekségbe esett pápa lehetősége, és bármennyire is nehéz megállapítani az eretnekségét, - Isten mentsen egy ilyen katasztrofális helyzettől - , de akkor el kell veszítenie a pápai hivatalt."

A konferencia helyszíne sokatmondó, mondja a Church Militant. Az 1300-as években a Párizsi Egyetem vetette fel a kérdést, mi legyen az eretnekség gyanújába keveredett XXII. János pápával, aki tagadta azt a tantételt, hogy az igaz lelkek a halál után a boldogító színelátásra jutnak, amely állítását a halálos ágyán aztán visszavonta.


Olvasóink figyelmébe ajánljuk honlapunk állásfoglalását Ferenc pápaságát illetően Dr. Balogh Sándor: Igazi pápa-e Ferenc, vagy ő a hamis próféta? írásával.


Real Time Web Analytics