Matthew Cullinan Hoffman:

A II. Vatikáni Zsinat létrehozta

a II. Egyházat, amelynek most már saját

II. Jézusa van

Gőzerővel folynak az Amoris Laetitia elfogadtatására irányuló kísérletek .

Vincenzo Paglia, vatikáni érsek csalódását fejezte ki a Ferenc pápa Amoris Laetitia apostoli buzdítása körül folyó vita miatt vatikáni kampánykörútja során, amelyet azért szerveztek, hogy a papsággal elfogadtassák a dokumentumot.

"Elég a vitatkozásból!" kiabálta Paglia a mexikói Querétaro egyházmegyei szemináriumban összegyűlt hallgatóság előtt. "Elég!" - ismételte meg.

Az emberek a második házasságukban "egzisztenciális tragédiában" élnek, és "itt az ideje, hogy véget vessünk ennek a vitának", és "hogy elkezdjük befogadni az ilyen állapotban élő embereket" az Egyházba, jelentette ki Paglia.

Az érsek azt is mondta hallgatóságának, hogy "meg kell változtatni az Egyházat" , hogy az megfeleljen Ferenc pápa tanainak az Amoris Laetitiában a katolikus elvált és újraházasodottakról szóló ellentmondásos 8. fejezetében lefektetetteknek megfelelően.

Paglia, aki annak a Pápai Életvédő Akadémiának a vezetője, amelyet nemrégen teljesen átszerveztek, a múlt héten csütörtökön és pénteken látogatást tett a mexikói Querétaro egyházmegyében, ahol az Amoris Laetitia ellentmondásos pontjaira kísérelt meg választ adni.

Pagli Querétaro-i előadása úgy tűnik, hogy része egy vatikáni kampánynak, amely során meg akarják győzni a katolikusokat arról, hogy fogadják el az Amoris Laetitia új tanítását, amely ellentmond mind az Egyház hagyományos tanításának, mind a II. János Pál által lefektetett irányelveknek [[szerk. megj.: nem mond ellent.]]. A Vatikán felelőseit szétküldték más egyházmegyékbe is, nevezetesen először Guadalajara és Austin egyházmegyékre vannak betervezve előadások.

Új vatikáni stratégia az Amoris Laetitia-ra vonatkozóan?

Paglia előadása úgy tűnik, hogy egy új stratégiát követ, amely eltereli a figyelmet a dokumentum ellentmondásairól, amely megengedi, hogy az érvénytelenül elvált és újraházasodott katolikusok szentáldozáshoz járuljanak bizonyos körülmények között. Az érsek "szánalmasnak" minősítette azt a tényt, hogy a vita csaknem kizárólag erre az egy pontra összpontosít, és előadásában inkább az Amoris Laetitiának arra a tanára koncentrált, amely azt taglalja, hogyan lehet az ilyen párokat integrálni a plébániák oktatási és liturgikus pozícióiba.

"Én, mint a Pápai Életvédő Akadémia elnöke, sok olyan elvált személlyel beszéltem, aki nem házasodott újra, és sok olyannal is, aki elvált és újraházasodott", jelentette ki Paglia, "és mind az elfogadás hiányáról számoltak be, hogy nem jól fogadják őket a plébániákon, nem fogadják be őket. Nem kérték az Oltáriszentséget. Pusztán arról beszéltek, hogy arra vágynak, hogy meghallgassák őket, elfogadják őket."

Pagliának az a kijelentése, amely az Amoris Laetitinak azt a tanítását hangsúlyozza, hogy megengedi az elvált és újraházasodott pároknak, hogy teljesen beintegrálódjanak a plébániai közösségekbe, azt a bejelentést követően hangzott el, amelyet a pápához egyik legközelebb álló tanácsadó, Mgr Marcello Semeraro tett az egyik, ilyen politikát követő olasz egyházmegyében, amely szerint az érvénytelenül elvált és újraházasodott személyek lehetnek felolvasók, hittanárok valamint keresztszülők is.

Semeraro tervét nyilvánosan elítélte a kiváló egyházjogász, Edward Peters, aki azt írta, hogy az Egyházi Törvénykönyv, különösen a 804. kánon "sérül" ezzel a politikával. A 804. kánon szükségesnek tartja, hogy a hitoktatók "példamutatók" legyenek, ... "tanúságtevő keresztény életet éljenek". Ez ellentmond az olasz püspöki konferenciának a katolikus tanítás hosszú távú értelmezésére vonatkozó irányelveinek.

Ferenc pápa bevégzi II. János Pál tanítását, mondja Paglia. [szerk. megj.: ez igaz.]

Msgr. Paglia azt az álláspontot képviseli, hogy az Amoris Laetitia tanítása implicit módon benne van II. János Pál Familiaris Consortio apostoli buzdításában, amely szerint az érvénytelenül elvált és újraházasodottak a mise alatt lehetnek felolvasók, katekéták, a katolikus hit oktatói, és keresztszülők is.

Paglia nyilvánosa kijelentette, hogy a Familiaris Consortio 84. paragrafusa azt tanítja, hogy az elvált és újraházasodott katolikusok nincsenek "leválva" az Egyházról és bátorítani kell őket arra, hogy részt vegyenek az Egyház életében. Ez, vonja le a következtetést Paglia, ahhoz a következtetéshez vezet, hogy ők is liturgikus és oktatói szerepeket kaphatnak, és a szentségekhez járulhatnak, [szerk. meg.: ez történik akkor, ha egyszer elkezdünk kétértelműen beszélni, ami a II. Vatikáni Zsinat óta folyamatosan történik. Miért nem lehet félremagyarázni pl. Szent X. Piusz pápa tanítását?], és figyelembe véve II. János Pálnak a Familiaris Consortio-ban mintegy "rejtetten" lefektetett tanítását, Ferenc pápa csak "kiaknázta" , és "gyümölcsözővé tette" mindazt az Amoris Laetitia-ban. [szerk. megj.: ez szóról szóra igaz!]

"Biztos vagyok benne, hogy az Amoris Laetita-t illetően II. János Pál megtapsolja Ferenc pápát", jelentette ki Paglia. [szerk. megj.: ez is hihető.]

"Ha minden pap megszívlelte volna a Familiaris Consortio 84. paragrafusának a tanítását az elmúlt 30 év során, egy teljesen átalakult Egyházunk lenne ma!" tette hozzá Paglia később. [szerk. megj.: ez is igaz!]

Mindazonáltal Paglia értékelése II. János Pálnak a Familiaris Consortio-val kapcsolatos szándékairól úgy tűnik, hogy összeegyeztethetetlen az elhunyt pápa által kinevezett vezetők viselkedésével is. [szerk. megj.: ez nagyon nem igaz, mert II. János Pál nevezte ki többek bíborosnak között Casarolit, annak ellenére, hogy tudott szabadkőművességéről, a modernista Henri de Lubacot, Yves Congart, a bécsi homo-népszerűsítő Schönbornt, és magát José Maria Bergogliót is!]

A II. János Pál által kinevezett vezetők irányítása alatt az olasz püspöki konferencia kétszer is elítélte azt az elképzelést, hogy az érvénytelenül elvált és újraházasodott katolikusok ilyen funkciókat tölthessenek be. Két dokumentum "Az elvált újraházasodottak pasztorációja" (1979) és a "A családpasztoráció irányelvel" (1990) kifejezetten kijelenti, hogy az elvált és újraházasodott párok nem lehetnek felolvasók a misén, nem lehetnek hitoktatók és keresztszülők sem.

A fenti két dokumentum közül az első teljesen elutasítja, hogy az elvált és újraházasodott katolikusok teljesen egységben lennének az Egyházzal, megjegyezve, hogy "az elvált és újraházasodott részvétele az Egyház életében továbbra is feltételes, mert ők nem teljes jogú tagok."

Paglia érsek a konferencia után visszautasította a LifeSiteNews-nak egy interjúra szóló meghívását, és egy közvetítőn keresztül hozzá írásban eljuttatott kérdésekre sem adott semmilyen választ.

forrás: dieuetmoilenul.blogspot.hu.

fordítás: eucharisztikuskongresszus.hu


Real Time Web Analytics