Burián László (+2014. április 22.): A Bezák-ügyMásfél éve , hogy egyik püspökünket [a nagyszombati Bezák püspököt], a legfiatalabbat, a legszimpatikusabbat, akit a legjobban dicsérnek, a nuncius egyik napról a másikra kitiltotta még az egyházmegyéből is, anélkül, hogy megmondaná, miért, anélkül, hogy megmondaná neki, hogy hová menjen, miből éljen, mit csináljon. Mert így, ez a Szentatya [XVI. Benedek] akarata. De azt sem tudjuk, hogy a Szentatya tényleg akarta-e. De összeomlott a Ferenc pápával szembeni szimpátiám is! Mert a médiából látjuk, halljuk, hogy milyen aranyos a pápa, mindenkivel beszél, megy a nép közé, mindenkit fogad. Egy 17 éves fiú fölhívja telefonon: Szentatya, új biciklit kaptam, örülnék, ha megnézné. A pápa rohan, megnézi, örül neki. Jaj, ez egy szimpatikus pápa!

És akkor egy szlovák érsek hónapok óta nem kap választ a levelére ettől a pápától sem!
És ezt hiába mondom! Két magyarországi püspökkel találkoztam, és mondom neki, mit szóltok a Bezák-ügyhöz? Azt mondja az egyik püspök, - nem mondok nevet - a másik előtt, hogy „már régen eltűnhetett volna.” Mondom, és miért? Mert mindenki utálja, hangzott a válasz. Kérdezem, megint, miért? Mert a Szentatya így döntött. Mondom neki, hogy azt sem tudjuk, hogy a Szentatya döntött-e így.

Az Orosch egy évig volt adminisztrátor, aztán őt nevezte ki a Szentatya érsek-püspöknek a Bezák helyére, ő addig a Bezák segédpüspöke volt. De amikor vonultunk be, - azt hiszem, hét magyar püspök is ott volt velünk ünnepelni Orosch beiktatását. Orosch-sal én nagyon jóban vagyok, káplán kora óra ismerem, együttműködtünk nagyon sokat itt Párkányban, szeretem is őt. A beiktatásakor hatalmas transzparens alatt kellett átmennünk, szlovákul volt rárírva, hogy „A mi érsekünk mindörökké Robert Bezák.” A hívek írták ki. Azt mondja erre a magyar püspök, hogy biztosan lefizetett külföldiek írták ki. Mondom neki: Püspök úr, én azokkal beszéltem, azok nagyszombati szlovákok, akik rajongnak a Bezákért. Ugyan, kérem, hangzott a válasz. De mondtam neki: püspök úr, elhiszem, hogy se a magyar, se a prágai püspököt nem érdekli, mi történik Szlovákiában. De én az emberek között járok, engem megszólítanak: Laci bácsi, milyen bűne van ennek a Bezáknak? Azt mondani ma, hogy mert a pápa így rendelte, nem lehet. Bezák püspök nem kapott semmit, semmilyen papirost se, e-mailen közölte vele a nuncius, hogy tűnjön el. Hát nem lenne becsületesebb megmondani neki, hogy miért? Amikor Magyarországon az egyik tábori püspök, miután kivizsgálták az életét, és kinevezték, egy rövid idő után fogta magát, elment és megnősült, senki nem beszél róla utólag, mert beletették az újságba, a címlapra, teljes püspöki díszben. Ki volt írva, hogy megnősült és elment. Tudomásul vettük, szégyelltük vagy sajnáltuk, de tudomásul vettük. De hogy nem mondjuk meg???? Egyik-másik püspök, ha megkérdezzük, mi van a Bezákkal, azt válaszolja: azt nem mondjuk meg, mi neki jót akarunk! Mondtam nekik, hogy de hát ő kéri, hogy mondják meg! Nem mondjuk, mi hallgatunk, hangzik a válasz.

Hát miért nem lehet megmondani? Itt ült a szobámban nemrégen egy nagyszerű szlovák püspök, szentéletű, jámbor püspök, fogalma sincs a magyar problémákról, nem ismeri a világot. Annak mondom: Nézze püspök úr. Ha nekem azt mondanák, hogy a Bezáknak van öt szeretője és három törvénytelen gyereke, akkor azt mondom, hogy kérem, az nem való püspöknek. Sajnálnám, imádkoznék érte, és azt mondanám, jó, hogy letették. De tudnám, hogy miért. Miért kell azt mindenkinek tudni,válaszolta a püspök? - Mert nem vagyunk gyerekek.

A magyar püspököknek azt mondtam. Ti még mindig azt hiszitek, hogy Szlovákiában még mindenki buta tót? Ez nagy sértés volt, de buta tót volt valamikor. mint ahogyan buta paraszt volt a magyar paraszt, mert butának tartották, hogy jobban be tudják csapni! Most már a tótok között is van nagyon sok nagyon intelligens ember. És amellett hívő katolikus! Azt mondja magában: Az Egyház engem nem méltat arra, hogy megmondja, hogy az a püspök, akit én nagyon tiszteltem, mit tett? Azt mondja nekem, hogy jobb, ha nem is tudok róla? Ez a megoldás, eltussolni a bűnöket? És még büszkék arra, hogy nem mondjuk meg!

Itt, a házban lakik fölöttem egy kommunista. Egy nagyszerű ember, talán meg sincs keresztelve. Ez a mi bűnünk, a papoké. Ez az ember mindenkin segít. Megállított a napokban és megkérdezte: Laci bácsi, mi van a Bezák püspökkel? A Sokol püspökről már az újságok is írják, hogy milliókat küldött ide-oda, amivel nem tud elszámolni. Eladta az esztergomi prímási birtokokat, amik itt vannak, a Felvidéken, és azt a pénzt be sem írta, odaadta másoknak. Azt mondta nekem ez az ember: Laci bácsi, mi, kommunisták is milliókat kaptunk a Sokol püspök úrtól. Mert megengedtük, hogy ő milliókat küldjön a Vatikánba.

Most akkor jó lesz, ha ez mind ki fog derülni? Mert az újságírók már nyomoznak. Mert mi azt mondjuk, hogy mi nem mondjuk meg?

Mondtam az egyik magyar püspöknek: két püspökről beszélnek Szlovákiában. Az egyik a Sokol, akiről mindenféle rosszat elmondanak. 1999-ben, tehát már a rendszerváltás után, az akkori segédpüspök a lelkiismeretére hallgatva meg merte írni annak az ávósnak , legnagyobb ellenségünknek, akit Sokol püspök a püspökségre bevett, és ő kezeli a pénzeket, hogy magának itt semmi keresnivalója nincs. Ezt a levelet leközölték tavaly itt az egyik újságban. Erre azt is lehet mondani, hogy ez egy hamisítvány. Igen ám, de én találkoztam ezzel a püspökkel Nyitrán, miután a levél megjelent. Jött oda hozzám kedvesen. Azt mondtam neki, püspök úr, mielőtt megölelnénk egymást, lenne egy kérdésem. Kérdezte, mi az? Te írtad azt a levelet, akit az újság lehozott? Azt mondaja, én. Vállalod azt a levelet? Szóról szóra? – kérdeztem. Mert fotokópiát közöltek. Igen, vállalom - mondta Akkor miért mondja az a másik püspök, hogy ez hazugság? – kérdeztem. Nem tudta. Mert egyik püspök hazudik, - feleltem. Ezt te írtad, mi is tudjuk hogy ez igaz, és a főnököd azt mondja a televízióban, én is hallottam, hogy ez hazugság. Sokol püspököt már régen nyugdíjazták, de még mindig ő dirigál. Én őt is jól ismerem, itt volt káplán, itt kezdte a pályáját Párkányban. A Bezákot is akarta irányítani, és a Bezák szépen elküldte őt. A püspökség átadásánál is voltak problémák. Ha egy kis plebániát átveszek, akkor is látom, ha a pénztárkönyvben bevétel ennyi, kiadás ennyi, tehát a pénztárban kell lennie 125 eurónak, de csak 25 van, akkor 100 euró hiányzik. Vagy kérem, a templomépítésre bejött ennyi millió. Kiadtál ennyit, hol a többi? Világos, hgy nem veszem át úgy, hogy a papíroson 500 euró hiányzik! Vagy papíron többlet van és semmi nincs a kasszában? Én is tiltakoznék, és ott sok ezrekről, milliókról volt szó! Azt is szemére hányták a Bezáknak, miért adta át a pénzügyeket az állami hatóságnak? Hát a Szentatya miért adta át a vatikáni pénzügyek kezelését világi hatóságnak? Azért, mert támadta a világ, hogy pénzmosás megy. És kitette magát annak a veszélynek, hogy meg fogják állapítani, hogy igen, visszaélések történtek, és akkor szégyenkezve el kell fogadnunk. Amikor Bezák látta, hogy nem megy, sőt, kapott egy fölszólítást, hogy elmaradt adó- vagy adócsalásért fizessen néhány millió eurót, akkor megkérdezte, hogy miért? Az nem megoldás, hogy erről ne beszéljünk!

Múltkor idejött hozzám egy értelmes, diplomás ember. és azt mondja. Laci bácsi, nagy disznóságok lehetnek itt az Egyházban, ha a püspökök így próbálnak mindent eltussolni. Van 15 vagy 20 püspök Szlovákiában, beleértve a nyugdíjasokat. Mind jóban voltak, büszkék voltak a fiatal Bezákra. Egyik napról a másikra, mert leváltotta a nuncius, megmondtam a szemükbe, tudjátok, miket mondanak a hívek? Hogy a püspök urak közül, akik olyan szépen prédikáltak karácsonykor a szeretetről, (2012. augusztusában küldték el a Bezákot, az utána következő karácsonyról van szó), a karácsonyi szeretetről, egyetlen egynek se jutott eszébe, hogy megkérdezze a püspöktestvérét, hogy hol karácsonyozol? Van olyan templom, ahová befogadnak téged, és misézhetsz? Mert ha ki van közösítve, mert tévtanokat hirdetett, akkor nem engedem be. De „jobb, ha nem misézel nálunk, mert nem fog tetszeni a püspöknek” - mondta az egyik. A másik: „nézd, téged hívtalak meg, de örülnék, ha inkább nem vállalnád.” Sehol nem engedik be misézni! Elvitték őt Olaszországba, mert ő redemptorista szerzetes is . Arra jó volt, hogy fiatalon Rónában tanulhatott, arra jó volt, hogy ő volt a redemptoristák generálisa fiatalon, arra jó volt,hogy kinevezték őt érsek-püspöknek Nagyszombatban, és egyik napról a másikra, amikor a hívek semmi rosszat nem hallottak róla, - már olyan értelemben, hogy egyik dicséri, a másik szidja, de mindenki büszke volt rá, mi is elismertük. Igaz, egy szót sem tud magyarul, de megvolt a jó szándék benne. Megbízta Orosch segédpüspököt, hogy ő intézze a magyarok ügyeit. És akkor egyik napról a másikra el kell hinnünk, hogy olyan nagy bűnös, hogy még arra sem méltatom a barátomat, hogy megkérdezzem, hogy van mit vacsoráznod karácsony szent éjszakáján? És akkor prédikálunk a szeretetről? Hát nem hülyék az emberek! Bezák nem tarthat kapcsolatot a médiával. Ezt a parancsot kapta akkor augusztusban. Fél évig hallgatott. De amikor jöttek a kritikák, hogy talán csak mégis búnös? Mert elkezdtek beszélni róla az emberek. Azt mondták, hogy homoszexuális, Hogy körülvette magát homoszexuális papokkal. Most azok a papok akik nála bent voltak az aulában, a püspöki hivatalban, most azt mondják: én vagyok a homoszexuális? Fél év után megszólalt a tévében. Először megszólalt mindjárt az első nap, de így: hogy megkapta szombaton az e-mailt, hogy vasárnap tűnjön el. Még vasárnap elmondta a 11 órás misét, és a mise végén elmondta, hogy tegnap kaptam fölszólítást, hogy mondjak le. Azt mondtam, nem mondok le, mert nem tudom, miért. Nem okolták meg, hogy miért, hanem azt mondták, tűnjek el még az egyházmegye területéről is. Azt mondta: kedves hívek, ti nem vagytok média, ti az én híveim vagyok, nektek elmondom. És lelépett. Fél évig hallgatott. Közben minden ment a tévében, újságban, találgatások, minden. Aztán megszólalt. Hogy eddig hallgattam. De meddig kell még hallgatnom, ha nem kapok nyílt választ, hogy mi a bűnöm. Azt mondják, ördögtől megszállott vagyok. Azt mondják, hogy homoszexuális vagyok. Azt mondják, hogy pedofil vagyok. Azt mondják, hogy részegeskedek.

Most hallottam valakitől, hogy az egyik szlovák tábori püspök kocogott és futott valahol. Az illető, aki látta, mondta neki, hogy püspök úr, nem fél, hogy maga is a Bezák sorsára jut, hogy így sportol? Azt felelte: én csak sportolok, de nem zuhanyozok nyilvános zuhanyozóban. Mert ilyen vád is volt ellene, hogy elment egy konditerembe és ott lezuhanyozott. Közben a másik püspököt dicsérik, hogy elmegy az emberekhez.

Elmentem egy magyarországi püspökhöz, elvittem neki a Bezákról most megjelent könyvet , ami egy inerjú, Vrabec Mária magyar újságíró írta. Miután elolvasta, azt mondta, jó a könyv nagyon, de talán mégsem kellett volna mindent nyilvánosságra hozni, főleg az anyagiakat. Mondom neki, püspök úr. Hát nem az a bűnös, aki a disznóságokat csinálta, hanem aki meg merte mondani? Mivel ő nem tussolta el, nem takarta be, hogy majd valahogy megoldódik, ne beszéljünk róla, hátha én is kapok belőle… Amikor átvette a püspökséget, sok rendetlenséget talált, amit bizonyít Sokol volt segédpüspöke is. Az újságírók elől nem lehet ma eltitkolni semmit, mindent kinyomoznak. És akkor azt mondja a magyar püspök, hogy „azt nem kellett volna megírni”. De miért az a jó stílus, ha eltagadjuk elhazudjuk az igazságot? Ez ami Egyházunk, és én ezért adnám az életemet? És én akkor azt mondtam ennek a püspöknek: Milyen szenzációt tudunk csinálni a mostani pápából! Akárhol van, az Új Emberben, a Keresztény Életben, nincs az a szám, ahol 2-3 oldalon ne szerepelne. Én tisztelem a pápát, szeretem. De! Ezért dicsérjük, azért dicsérjük, hogy milyen nagyszerű, s mondtam magamban: Ugyanaz a pápa, aki egy 17 éves biciklistát fogad, nem válaszol egy püspökének? Erre azt mondta a magyar püspök: A pápának joga van ehhez.

Én mindig azt hiszem, hogy a pápa erről nem tud, nem tudja az igazat. De akkor még mindig annyira korruptak ott a Vatikánban, hogy meg tudják akadályozni, hogy egy püspök bejusson a pápához?

Amikor a Robert Bezákról szóló könyv megjelent, az egyik püspök azt mondta, hogy tele van hazugsággal. De miért nem azt mondja, hogy a 22. oldalon, 32. oldalon , 58.oldalon ez és ez a hazugság. Miért nem mondja meg, hogy mi a hazugság? Én a szemébe megmondtam a püspökünknek, itt volt nem is olyan régen bérmálni, előtte volt egy tévériport. Van egy katolikus tévéadó Szlovákiában, mondom, püspök úr, úgy örülök, hogy találkoztunk! Tiszteli a koromat, ne adj Isten, hogy kimenne előttem az ajtón, mert én vagyok az öregebb. Mondom neki,
- Püspök úr, kell magának ócska tévéreklám?
Nézett rám. A papjai már integettek nekem, hogy hagyjam abba. Nem hagytam abba.
- Miért?
- Mert remélem, maga is hallotta a tévében. Azt hallom, hogy egy püspök így nyilatkozik:” Nem csak a Bezák püspök tud biciklizni, hanem a nyitrai püspök is tud biciklizni. „ Így kell reklámot csinálni? Nekem nagyon szimpatikus, ha egy püspök biciklizik, de ne azzal csináljunk reklámot! Inkább mondják azt, hogy nem csak a Bezák ért a teológiához, hanem a nyitrai püspök is. vagy: nemcsak a Bezák tud szépen prédikálni, hanem a nyitrai püspök is. Nemcsak a Bezák törődik a szegényekkel, hanem a nyitrai püspök is. Ez igen! Azt is mondta a püspök: én is tudok gitározni, és akkor elkezd gitározni infulában és püspöksüvegben. Tehát nem csak a Bezák a püspök! Ebben versengünk? Most aki nem tud gitározni, - én sem tudok gitározni, - akkor már nem vagyok jó pap? És a szívem miatt én már biciklizni sem tudok. Akkor én már nem érek semmit? Kellett ez a műsor magának?
Egy szóval nem mondta, hogy nem.
- Mert azt mondtam neki. püspök úr, két püspökről beszélünk. Az egyikről minden rosszat elmondanak, és az Egyház nem védi meg, mert nem meri megvédeni, mert tudja, hogy igazak a vádak, de nem is bünteti meg. Ott van, intézkedik. A másik püspököt mindenki dicséri, de hivatalosan elmondják minden rossznak, de nem tudjuk, hogy miért. Amikor nekem a püspök azt mondta, hogy a pápa így döntött, akkor én azt mondtam, hogy én nem tudom, hogy hogy döntött a pápa. Mert ha a körlevélbe beleteszik azt, hogy Fekete Pétert fölfüggesztettem, mert megnősült, vagy iszákossága miatt nem misézhet, akkor azt mindenki tudja, és tudomésul veszi. De a Bezák püspök még maga sem tudja, miért küldték el!

Róbert Bezák, volt nagyszombati püspök most, 53 évesen egy papi öregotthon lakója, és egyedül ahhoz van joga, hogy az idős papokkal közösen szentmisét koncelebráljon.

Párkány, 2014. január

Hangfelvételről lejegyezte: Slíz Judit


Real Time Web Analytics